WIE ZIJN WIJ

 

HOE IS WORLDWIDE OUTREACH ONTSTAAN ?

In 1973 hebben wij, Bartha en Hiske Engels, vanuit Nederland, ons in Venezuela gevestigd. Wij ervoeren een sterke roeping van God om in dit land zendingswerk te verrichten; alles wat voortvloeit uit de Grote Opdracht van Jezus om Zijn evangelie te verkondigen in de gehele wereld. 

Na enige tijd in de hoofdstad Caracas te hebben vertoefd kregen wij de mogelijkheid om in Las Minas de Baruta te wonen en te werken, een barrio (dit is een krottenwijk) aan de rand van Caracas. Daar is ons werk tot bloei gekomen en is er een gemeente Iglesia Rehobot ontstaan. (Wij werken wat onder die naam in Venezuela, al onze gemeentes hebben de naam Rehobot).

Hier zijn ook onze vier kinderen geboren en opgegroeid.

Vanwege oplopende spanningen in het land zijn wij, vooral met het oog op de toekomst van onze kinderen, in 1988 teruggekeerd naar Nederland. Daar hebben we ons niet alleen bezig gehouden met gemeentewerk (in Deventer), maar ook met andere vormen van internationaal zendingswerk zoals bijvoorbeeld hulpverlening aan Oost Europa, dat juist door het wegvallen van het IJzeren Gordijn, volop in de picture kwam.

Dit heeft mede ertoe geleid, dat we in 1990 besloten tot de oprichting van de Stichting Worldwide Outreach (WWO). We zagen namelijk een enorme geestelijke nood aan de ene kant en aan de andere kant zagen we mogelijkheden om aan grote hoeveelheden geestelijke lectuur te komen. Juist om in deze toenemende vraag naar bijbels en andere geestelijke lectuur vanuit Oost Europa te kunnen voorzien is WWO opgericht.

Nadat wij in 1993 weer onze oorspronkelijke roeping in Venezuela opnieuw hebben opgepakt zagen we dat ook daar we met de stichting onze werkzaamheden verder konden gaan uitbouwen, zowel in Caracas als ook elders in het land. Om dit dan ook een stevige nationaal legale basis te geven is in 1997 een soortgelijke stichting opgericht nl. Fundación Caritativa Vision Latina.

We zijn God dankbaar dat we nu met een prachtig team aan medewerkers tot zegen mogen zijn voor heel veel mensen.