DOELSTELLINGEN

 

Gezien de steeds veranderende en onzekere situaties in de landen waar we werken, is het niet
mogelijk om de naaste-, of verre toekomst te overzien. We hopen te werken aan het volgende:


  1. 1.1.Gezien de situatie in dit land is het raadzaam om gewoon rustig doorgaan te met waar we mee
    bezig zijn. Zolang die deur daarvoor open blijft staan.



  2. 2.2.Alle mogelijkheden tot uitbreiding te onderzoeken en en indien het binnen ons bereik ligt
    zoveel en zo goed mogelijk benutten.
    Om deze mogelijkheden te benutten, en het werk wat nu gedaan wordt gaande te houden is
    het nodig te werken aan de achterban. 


          We streven ernaar om meer aandacht te schenken aan promotie en publiciteit, dat dringend

          nodig is ter ondersteuning van alle activiteiten van de  Stichting Worldwide Outreach in

          Nederland, en mogelijk daarbuiten.


          We hopen in de komende vijf jaren de seminars en cursussen te bevorderen, die zowel van

          geestelijke aard zij, als van praktische aard.



- Het is onze bedoeling speciale nadruk te blijven leggen op het kinderwerk, en het importeren;
   produceren; en het verspreiden van lectuur. Ook wat betreft de: Steun aan de Rehobot
   Gemeentes, in Venezuela; Het gevangeniswerk; de humanitaire hulpverlening.


- Door de onzekerheden waar me mee geconfronteerd worden in Venezuela, is het belangrijk te
   streven om ergens in of vanuit een ander land, in het Carabisch gebied te gaan werken.


- Werken aan het opleiden, en inwerken van nieuwe werkers.
  We verwachten dat die in de toekomst het werk zullen overnemen en voortzetten.