BELONINGSBELEID

Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen.

Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk.