AKTIVITEITEN VERSLAGEN

Activiteitenverslag Worldwideoutreach 2021

 

Zoals het door iedereen bekend is, heeft het jaar 2020 heel veel veranderingen teweeg gebracht in alle opzichten. Toch hebben we ook in 2021 het werk voortgezet, zo goed we konden. We zijn God dankbaar voor Zijn hulp en zegen ook deze tijd!

 

1. Medische hulpverlening. Natuurlijk was dit één van de takken van het werk wat het meeste aandacht nodig had. Douglas en Swanny (beide artsen) zijn heel erg druk geweest om zieken te behandelen, via telefoon en persoonlijk, vaak zelfs bij patiënten thuis. Niet alleen zieken vanwege Covid, maar ook andere ziektes. Zoals wereldwijd, waren vaak ziekenhuizen en medische posten niet beschikbaar of overvol, wat dus betekende dat zieken nergens behandeld konden worden, en vaak werd ons gevraagd om hen te helpen. Daarnaast, is de economische situatie hier in ons land heel erg slecht, waardoor vele mensen geen geld hebben om medicijnen te kopen. Daardoor hebben we vaak acties gehouden om medicijnen in te zamelen / kopen, om zieke mensen te kunnen helpen in hun nood.

 

2. Voedsel hulp. Ook al hebben we problemen gehad met de financiën, hebben we zo goed mogelijk arme families geholpen om aan voedsel te komen. Door de Covid situatie, is de economische situatie veel erger geworden voor velen. Velen waren hun banen kwijt, bedrijven gesloten, en daardoor meer werkloosheid en armoede. Het is een grote zegen dat we vele gezinnen konden helpen hierin, niet alleen in Caracas, maar ook in het binnenland, waar het soms nog moeilijker is.

 

3. Rehobot Gemeentes. In December 2020 hebben we een openlucht activiteit kunnen houden, samen met andere kerken in Las Minas, om Gods liefde te laten zien in die moeilijke momenten van ziekte en verdriet. En in 2021 mochten we verder gaan met alle activiteiten met kinderen, jeugd en ouderen. Iedereen is erg enthousiast om verder te gaan met bijeenkomsten en andere activiteiten. De gemeente groeit, en mensen zijn erg hongerig naar Gods Woord.
Daarnaast, ondanks alle moeilijkheden, hebben we de kerken in het binnenland kunnen blijven steunen en helpen, met giften en voedsel.

 

4. Kleuterschool en Kinderdagverblijf. Na de Lockdown heeft iedereen een heel moeilijke tijd gehad, want vele ouders van de kinderen hadden geen geld om maandgeld te kunnen bijdragen, en toch moesten we de jufs uitbetalen. Maar toch door deze moeilijke momenten, hebben we de Kleuterschool kunnen steunen om vooruit te kunnen gaan. Op deze manier konden de kinderen toch leren, en hebben we weer een groep kunnen bevorderen naar de basisschool. Daarnaast krijgen de kinderen Bijbelse onderwijs, zodat ze christelijke waarden meekrijgen voor hun levens. 

 

5. Kindersponsorplan. Natuurlijk is de steun aan de kinderen heel belangrijk geweest in deze moeilijke tijd. Daarmee konden we bijdragen aan hun studies, voedsel en andere noden. Ondanks de lockdown, konden we verder deze families helpen, wat een hele grote zegen voor hen is geweest. Jammer genoeg zijn de financien in deze tak gedaald en konden maar weinig kinderen sponsoren. Maar die families zijn erg dankbaar met de hulp.

 

6. Gevangenishulp. In de eerste twee maanden van het jaar, hebben Br. Amaro en Vicente, een gevangenis in het binnenland kunnen bezoeken. Ze hebben daar voedsel naar toe gebracht, medicijnen en andere hulpgoederen. Dat wordt uitgedeeld in de afdelingen van mensen die geen familie hebben of heel arm zijn. Gewoonlijk wordt de afdeling van zieke gevangenen verlaten, en krijgen deze helaas weinig aandacht. Het is een zegen om ook de mensen te kunnen helpen. Niet alleen met hulp, maar vooral met geestelijke zorg. Het Woord en de liefde van God wordt met hen gedeeld. Ze krijgen Nieuwe Testamenten, zodat ze verder meer van God kunnen leren. 

 

7. Kinder- en jeugdwerk. Tot zover het mogelijk was, hebben we activiteiten gehouden met jeugd en kinderen. Kinderclubs en jeugdactiviteiten in de kerk en in La Naya (een arme krottenwijk), waar kinderen bij elkaar komen om Bijbelse waarden te leren voor hun levens. Daar zijn ze altijd erg blij om samen te zingen, leren, kleuren, spelen, enz. Ook ontvangen ze altijd wat lekkers, een koekje en een sapje, waar ze erg dankbaar mee zijn.

 

8. Fundación Caritativa Visión Latina (FCVL) Het lectuurwerk is ook verder gegaan. Begin 2021 hebben we twee containers lectuur ontvangen voor distributie voor de verschillende kerken, voorgangers en evangelisten die het nodig hadden voor hun evangelisatie acties. Juist in deze moeilijke tijd van crisis, angst en ziekte, heeft Gods Woord vrede en kracht gegeven aan vele mensen, door middel van deze materialen. Douglas heeft verschillende reizen naar het binnenland mogen doen, om kerken te trainen voor evangelisatie en kinderwerk, en natuurlijk hen materialen te geven om te kunnen werken.

We mogen God dankbaar zijn voor het jaar 2021, en we zien er naar uit wat Hij dit jaar 2022 nog gaat doen! Hartelijk dank voor jullie gebeden en steun.