Wat doen wij 

 

We zijn een “Geloofszending”, en we danken de Heer voor Zijn hulp en voorzieningen.

We houden ons hoofdzakelijk bezig met de volgende afdelingen:

 


DE LECTUUR AFDELING

Deze houdt zich bezig met het importeren van Bijbels en evangelische lectuur in Venezuela, en coördineert de zending van lectuur naar Colombia.

Deze lectuur wordt gratis verspreid en bij kerken afgegeven die geen mogelijkheid hebben om deze aan te schaffen, ook bij die gemeenten die zich ver van de steden en evangelische boekhandels bevinden, of die vanwege andere redenen geen mogelijkheden hebben om op een andere manier aan lectuur te komen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen van Bijbels te voorzien, ondanks hun financiële mogelijkheden. We willen zoveel mogelijk sponsors zoeken om de druk -en logistiek kosten te kunnen drukken om zodoende extreem arme mensen met het Woord te kunnen voorzien.

 

Verder hebben we verschillende publicaties die we hier zelf gedrukt en uitgegeven hebben, o.a. een handboek die gebruikt wordt voor het onderwijs van dopelingen en kinderevangelisatie. Gepaard met de verspreiding van lectuur wordt er ook onderwijs gegeven om met kinderen om te gaan en een training om te kunnen evangeliseren. We bieden niet alleen de voorzieningen om het evangelisatie werk te doen maar we begeleiden de kinderwerkers in de uitvoering van hun taak.

 

Sinds 1999 hebben we vele miljoenen traktaten en meer dan 195.000 Bijbels mogen verspreiden in Venezuela en ook verschillende andere landen. 

Het zou fijn zijn als u ons zou helpen en steunen in dit project !


KLEUTERSCHOOL EN KINDER-DAGVERBLIJF

De Lockdown heeft ons verplicht om de kleuterschool te sluiten voor een lange tijd. Maar de kinderen moesten toch verder leren, en de jufs moesten verder werken om aan geld te komen om te overleven. Dat was allemaal een heel moeilijke tijd, want vele ouders van de kinderen hadden geen geld om maandgeld te kunnen bijdragen, en t

Toch moesten we de jufs uitbetalen. Maar toch door deze moeilijke momenten, hebben we de Kleuterschool kunnen steunen om vooruit te kunnen gaan. De jufs moesten wel van alles en nog wat bedenken om anders te werken, via whatsapp, schriften en boeken brengen en halen, enz. Op deze manier konden de kinderen toch vooruit gaan in hun lessen, en hebben we weer een groep kunnen bevorderen naar de basisschool. Daarnaast krijgen de kinderen Bijbelse onderwijs, zodat ze christelijke waarden meekrijgen voor hun leven. 

 


MEDISCHE HULPVERLENING

Medische hulpverlening. Natuurlijk was dit één van de takken van het werk wat het meeste aandacht nodig had. Douglas en Swanny (beide artsen) zijn heel erg druk geweest om zieken te behandelen, via telefoon en persoonlijk, vaak zelfs bij patiënten thuis. Niet alleen zieken vanwege Covid, maar ook andere ziektes. Zoals wereldwijd, waren vaak ziekenhuizen en medische posten niet beschikbaar of overvol, wat dus betekende dat zieken nergens behandeld konden worden, en vaak ons werd gevraagd om hen te helpen. Daarnaast, is de economische situatie hier in ons land heel erg slecht, waardoor vele mensen geen geld hebben om medicijnen te kopen. Daardoor hebben we vaak acties gehouden om medicijnen in te zamelen / kopen, om zieke mensen te kunnen


VOEDSELHULP

Ook al hebben we problemen gehad met de financiën en de Lockdown, hebben we zo goed mogelijk arme families geholpen om aan voedsel te komen. Door de Covid situatie, is de economische situatie veel erger geworden voor velen. Velen waren hun banen kwijt, bedrijven gesloten, en daardoor meer werkloosheid en armoede. Het is een grote zegen dat we vele gezinnen konden helpen hierin, niet alleen in Caracas, maar ook in het binnenland, waar het soms nog moeilijker is.

Een Gaarkeuken in het binnenland

KINDERSPONSORPLAN

Natuurlijk is de steun aan de kinderen heel belangrijk geweest in deze moeilijke tijd. Daarmee konden we bijdragen aan hun studies, voedsel en andere noden. Ondanks de lockdown, konden we verder deze families helpen, wat een hele grote zegen voor hen is geweest. Naast 9 kinderen die we steunen, hebben we ook een gehandicapte jonge kunnen helpen, om verder te gaan met zijn studie op de universiteit, zodat hij spoedig zelf zijn eigen geld kan verdienen.


KINDER- EN JEUGDWERK

Tot zover het mogelijk was, hebben we activiteiten gehouden met jeugd en kinderen.

Kinderclubs en jeugdactiviteiten in de kerk en in La Naya (een arme krottenwijk), waar kinderen bij elkaar komen om Bijbelse waarden te leren voor hun levens. Het is altid fijn om die kinderen samen te zien zingen, leren, kleuren, spelen, etc. Ook ontvangen ze altijd wat te eten of een koekje en een sapje, waar ze erg dankbaar voor zijn.


HULP AAN GEVANGENEN

In de eerste twee maanden van het jaar, hebben we een gevangenis in het binnenland kunnen bezoeken. we hebben daar voedsel naar toe gebracht, medicijnen en andere hulpgoederen, en dat is daar uitgedeeld.

in de afdelingen van mensen die geen familie hebben of heel arm zijn. Gewoonlijk krijgt de afdeling van zieke en verlaten gevangenen, weinig aandacht. Het is een zegen om ook de mensen te kunnen helpen. Niet alleen met materiële hulp, maar vooral met geestelijke zorg. Het Woord en de liefde van God wordt met hen gedeeld. Ze krijgen Nieuwe Testamenten, zodat ze verder meer van God kunnen leren. Na de Lockdown, hebben we toch wat bij kunnen dragen, door middel van hulpgoederen en eten te sturen, we moesten het deze keer via anderen doen, omdat de ingang naar die plaatsen niet toegestaan was door de Covid.


STEUN AAN DE REHOBOT GEMEENTES IN VENEZUELA

In Las Minas de Baruta, hebben we de eerste twee maanden van het jaar 2020 veel activiteiten gehouden. Na de Lockdown, moesten we heel veel dingen aanpassen, omdat het verboden was om weer bij elkaar te komen. Dus het werd aanpassen. Diensten werden via Zoom en Whatsapp gehouden, maar daar konden we maar ca. 30% van de mensen bij elkaar krijgen. Door de week bezochten we de oude van dagen en andere arme families, om ze te helpen en ondersteunen.

In December hebben we een openlucht activiteit kunnen houden, samen met andere kerken in Las Minas, om Gods liefde te laten zien in die moeilijke momenten van ziekte en verdriet.
Ook in het binnenland ging het werk verder. Zr. Marisol, vrouw van de voorganger Julio Suárez, van de Rehobot Gemeente in Colón, is in Februari overleden, na een hele moeilijke en lange lijdensweg vanwege borstkanker en uitzaaiingen naar longen.

Hiske heeft daar persoonlijke geestelijke steun kunnen bieden in deze moeilijke situatie.

Ook heeft hij andere kerken kunnen bezoeken om ze te steunen en aanmoedigen. Daarna, ondanks de Lockdown, hebben we de kerken in het binnenland kunnen blijven steunen en helpen, met giften en voedsel.