De Lectuur Afdeling:

Deze houdt zich bezig met het importeren van Bijbels en evangelische lectuur in Venezuela, en coördineert de zending van lectuur naar Colombia.

Deze lectuur wordt gratis verspreid en bij kerken afgegeven die geen mogelijkheid hebben om deze aan te schaffen, ook bij die gemeenten die zich ver van de steden en evangelische boekhandels bevinden, of die vanwege andere redenen geen mogelijkheden hebben om op een andere manier aan lectuur te komen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen van Bijbels te voorzien, ondanks hun financiële mogelijkheden. We willen zoveel mogelijk sponsors zoeken om de druk -en logistiek kosten te kunnen drukken om zodoende extreem arme mensen met het Woord te kunnen voorzien.

 

Verder hebben we verschillende publicaties die we hier zelf gedrukt en uitgegeven hebben, o.a. een handboek die gebruikt wordt voor het onderwijs van dopelingen en kinderevangelisatie. Gepaard met de verspreiding van lectuur wordt er ook onderwijs gegeven om met kinderen om te gaan en een training om te kunnen evangeliseren. We bieden niet alleen de voorzieningen om het evangelisatie werk te doen maar we begeleiden de kinderwerkers in de uitvoering van hun taak.

 

Sinds 1999 hebben we vele miljoenen traktaten en meer dan 195.000 Bijbels mogen verspreiden in Venezuela en ook voor Colombia. 

Het zou fijn zijn als u ons zou helpen en steunen in dit project !