DE HUIDIGE SITUATIE.

 

Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting WWO

uit de volgende bestuursleden te weten:

 

o Mevr. S.E. Engels, zijnde voorzitter.
o Dhr. F.D. Pathuis, zijnde secreataris.
o Dhr. P. Smit, zijnde penningmeester.
o Dhr. M.J. v.d. Weide, algemeen bestuurslid.

o Dhr. H.J. Kesting, algemeen bestuurslid.