Gevangenishulp. 

In de eerste twee maanden van het jaar, hebben we een gevangenis in het binnenland kunnen bezoeken. we hebben daar voedsel naar toe gebracht, medicijnen en andere hulpgoederen, en dat is daar uitgedeeld.

in de afdelingen van mensen die geen familie hebben of heel arm zijn. Gewoonlijk wordt de afdeling van zieke gevangenen verlaten, en krijgen deze helaas weinig aandacht. Het is een zegen om ook de mensen te kunnen helpen. Niet alleen met hulp, maar vooral met geestelijke zorg. Het Woord en de liefde van God wordt met hen gedeeld. Ze krijgen Nieuwe Testamenten, zodat ze verder meer van God kunnen leren. Na de Lockdown, hebben we toch wat bij kunnen dragen, door middel van hulpgoederen en eten te sturen, omdat de ingang naar die plaatsen niet toegestaan was door Covid.