Worldwide Outreach

We zijn een “Geloofszending”, en we danken de Heer voor Zijn hulp en voorzieningen.

We houden ons hoofdzakelijk bezig met de volgende afdelingen:

De Lektuur Afdeling:

Deze houdt zich bezig met het importeren van Bijbels en evangelische lectuur in Venezuela, en coördineert de zending van lectuur naar Colombia.

Deze lectuur wordt gratis verspreid en bij kerken afgegeven die geen mogelijkheid hebben om deze aan te schaffen, ook bij die gemeenten die zich ver van de steden en evangelische boekhandels bevinden, of die vanwege andere redenen geen mogelijkheden hebben om op een andere manier aan lectuur te komen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen van Bijbels te voorzien, ondanks hun financiële mogelijkheden. We willen zoveel mogelijk sponsors zoeken om de druk -en logistiek kosten te kunnen drukken om zodoende extreem arme mensen met het Woord te kunnen voorzien.


Verder hebben we verschillende publicaties die we hier zelf gedrukt en uitgegeven hebben, o.a. een handboek die gebruikt wordt voor het onderwijs van dopelingen en kinderevangelisatie. Gepaard met de verspreiding van lectuur wordt er ook onderwijs gegeven om met kinderen om te gaan en een training om te kunnen evangeliseren. We bieden niet alleen de voorzieningen om het evangelisatie werk te doen maar we begeleiden de kinderwerkers in de uitvoering van hun taak.


Sinds 1999 hebben we meer dan 13 miljoen traktaten en 45.000 Bijbels mogen verspreiden in Venezuela en Colombia. Voor 2010/2011 hebben we een doel om 75.000 Bijbels te verspreiden, waar we aan zijn begonnen.


Het zou fijn zijn als u ons zou helpen en steunen in dit project !

De Kleuterschool.


In de jaren 90 zijn we een kleuterschool begonnen voor kinderen uit de barrio. Er kwamen op een gegeven ogenblik kinderen aan de deur die vroegen of wij ze misschien helpen konden om lezen en schrijven te leren, want ze konden niet naar school, want hun moeder had geen geld om kleren, boeken etc. te kopen. Zo zijn we begonnen. Naast de gewone dingen die er op een kleuterschool geleerd worden leren ze ook de Bijbelverhalen kennen, en hebben heel veel pret aan hun engelse les. We hebben een fijn team medewerkers die helpen in dit project.


Zr. Irene is de leidster zowel van de kleuterschool als van de crèche.

Ook leidt ze de zondagsschool klassen voor kinderen in de gemeente.

Ten minste een keer per maand  gaat ze op stap met Douglas en een team kinderwerkers, om ergens in het land instructie in kinder-evangelisatie te geven.

Verder leidt ze ook nog een celgroep voor kinderen, zo’n 20-30, uit de barrio, die nooit in de gemeente komen omdat hun ouders dat niet willen, of hen niet naar de kerk willen brengen.

Het is duidelijk dat ze uit het goede hout gesneden is, en een bijzondere gave heeft om dit alles te kunnen doen.De Crèche.


Ook daar hebben we de kinderen van 9 maanden tot 2 en half jaar. We hebben een probleem met de crèche. Het appartement dat we daarvoor gebruiken is veel te klein en we hebben jammer genoeg heel wat kinderen niet kunnen opnemen. Ondertussen hebben we al een aanbod gehad, en we zijn aan het onderhandelen. Als alles goed loopt hopen we eind juli met de creche te verhuizen naar een iets grotere ruimte, die we dan kunnen huren. Graag vragen we uw gebeden hiervoor.

We hebben een goed team met ervaren leiding, die de crèche leidt. Ze werken goed ge-organiseert.


De Afdeling voor Humanitaire Hulpverlening:

Deze afdeling heeft goede diensten bewezen tijdens de ramp die eind 1999 plaatsgevonden heeft in Venezuela. Naast de hulp in de vorm van drinkwater, voedsel, kleding en medicijnen, zijn we ook bezig met een bouwproject in "El Guapo", in de provincie Miranda. Door de hulp van E.O. Metterdaad zijn we in staat geweest 10 families te helpen aan een nieuwe woning, en daarnaast zijn we nog bezig met de bouw van 4 andere huizen.

Dan het versturen van hulpgoederen etc. naar het binnenland van Venezuela, zoals kleding en schoenen (nieuw of in goede staat), naar o.a. verschillende groepen indianen.

Verder werken we in verschillende gevangenissen hier in het land. Het werk onder de gevangenen hier neemt veel tijd in beslag. Er moeten vergunningen worden aangevraagd om buiten de bezoekuren de gevangenen op te mogen zoeken. Veel van het gevangenisgebeuren wordt gecoördineerd door een van onze medewerkers: Nelson Amaro, die veel ervaring heeft op dit terrein.

Ook geven we cursussen ter verbetering van de samenleving.


Yrene Azuaje, de Directrice van de Kleuterschool

De Medische Afdeling:

Hier hebben vooral Douglas en Swanny Pacheco de leiding over. Zij zijn allebei arts en dienen de armere bevolking met hun talenten.

Tot op dit ogenblik hebben we een behoorlijk aantal mensen in hun medische noden mogen helpen, die op een andere manier geen hulp zouden kunnen vinden. 

We houden ons ook bezig met het geven van cursussen en oriëntatie

lessen om ziekten te bestrijden en te voorkomen.

De Afdeling "Hulp voor Cuba".


Deze afdeling staat persoonlijk onder de leiding van Hiske Engels, en heeft als doel zowel  christenen als niet christenen daar te steunen, in hun noden.

De laatste 20 jaar hebben we veel hulp kunnen bieden aan inwoners van dit eiland.

Door contacten die we daar hebben, zijn we in staat geweest om niet alleen hulpgoederen, maar ook evangelische lectuur naar Cuba te sturen,  dmv.  de legale kanalen die daar bestaan, de lectuur is goed ontvangen door de christenen daar.

We hopen en bidden dat de Heer ons meer mogelijkheden zal geven om velen te helpen in hun nood, in dit bijzonder land.

Verder is Hiske gevraagd om een grote organisatie in het land te helpen met het geven van seminars. Dit zijn seminars wat betreft de vijf boeken van Mozes, etc. etc.  Daarvoor worden hem de zgn. Visas Religiosas (Dwz. Predikers Visas) gegeven.


Een van de klassen